forandringsledelse
VandCenter Syd

Innovationsstrategi med afsæt i FN's verdensmål

VandCenter Syd i Odense sætter store aftryk både lokalt, nationalt og internationalt med sin nye innovationsstrategi.

VandCenter Syd har benyttet sig af The Innovation Boards ydelser

"Kombinationen af The Innovation Boards erfaringer inden for innovation excellence og egne kompetencer inden for bæredygtig vandforsyning har betydet, at vi i dag står på en endnu stærkere innovationsplatform end tidligere"

Gerda Hald, Vicedirektør, VandCenter Syd
Vandcenter syd fik udarbejdet en innovationsstrategi af The Innovation Board
  • Innovation assessment
  • Innovationsstrategi

VandCenter Syd er et af Danmarks ældste og mest innovative vandselskaber og leverer dagligt rent drikkevand til 168.000 forbrugere.

Udfordring

VandCenter Syd har i mange år været anerkendt for at ligge helt i front, hvad angår nytænkning og innovation inden for spildevands håndtering og vandforsyning. Ikke kun i Danmark, men også internationalt, hvor virksomhedens medarbejdere med deres viden og erfaring bidrager til at udvikle fremtidens bæredygtige løsninger. Udfordringen for VandCenter Syd var derfor ikke at få nye ideer, men derimod at få fokuseret innovationskraften mod de muligheder, hvor virksomheden bedst kan bidrage til at gøre en reel forskel.

Løsning

Gennem workshops med virksomhedens innovationsteam, hvor virksomhedens formål og ambitioner blev diskuteret, stod det klart, at der er en brændende ambition om at bidrage til FN's verdensmål. Det blev, sammen med de planetære grænser, omdrejningspunktet for innovationsstrategien. Ved at holde virksomhedens kernekompetencer op mod de planetære grænser blev det tydeligt, at specielt fire af områderne har et fokus, hvor VandCenter Syd med deres kompetencer kan bruge deres innovationskraft til at gøre en forskel. Både lokalt, nationalt og internationalt. Disse fokusområder er synliggjort gennem tre innovationsporteføljer og understøttet af bl.a. KPI'er og en moderniseret innovationsmodel, der gør det muligt for ledelsen at monitorere, hvordan der eksekveres på innovationsstrategien.

Effekt

Innovation er langt fra et nyt begreb for VandCenter Syd, men innovationsstrategien har givet en stærkere og - frem for alt - fælles bevidsthed om, hvordan innovation kan bruges til at skabe en bedre og mere bæredygtig fremtid. En ny governance model for innovation betyder endvidere, at man nu i endnu højere grad end tidligere kan eksekvere på ambitionerne i innovationsstrategien og dermed øge effekterne af virksomhedens innovationsressourcer. "Kombinationen af The Innovation Boards erfaringer inden for innovation excellence og egne kompetencer som bæredygtigt vandselskab, har betydet, at vi i dag står på en endnu stærkere innovationsplatform end tidligere", fortæller Gerda Hald.