Sådan vælger I den rigtige innovationsstrategi

Ambitionsniveauet for innovation er højt i de fleste store og mellemstore virksomheder i Danmark, men få har fundet en innovationsstrategi, der kan indfri virksomhedens ambitioner. I skrivende stund er tæt på 85% af alle CEO’s utilfredse med de resultater, der skabes i virksomheden via innovation.

The Innovation Board har gennemgået ni forskellige modeller og strategier for innovation og sammenlignet, hvor effektive de er til at indfri seks forskellige generiske mål, som typisk driver virksomheders innovationsindsats. Arbejdet kan eksemplificeres ved en række af eksempler fra danske virksomheder.

Udbytte

Brug en formiddag i selskab med The Innovation Board og innovationsledere fra andre virksomheder og bliv skarp på, hvilke modeller og strategier for innovation, der bedst indfrier målene for din virksomheds innovationsindsats. Du får også indblik i, hvordan disse kan implementeres i virksomheden.

Når formiddagen er omme er du blevet klogere på:

  • De seks generiske mål for virksomheders innovationsindssats
  • Styrkerne og begrænsningerne i hver af de ni innovationsmodeller
  • Hvordan andre innovationsledere på kort tid har flyttet innovationen fra at være et ‘nice to’ til et strategisk ‘need to’
  • Hvordan du kan designe en roadmap, der sikrer en stærk implementering af virksomhedens innovationsstrategi
  • Hvordan du ved hjælpe af simple KPI’er kan kommunikere og dokumentere værdien af virksomhedens innovationsindsats

Gratis tilmelding

Du kan tilmelde dig formiddagsmødet ved at udfylde formularen herunder – og tag gerne en kollega under armen. Da der er et begrænset antal pladser anbefales hurtig tilmelding. Samme formiddagsmøde afholdes i Vejle 25. oktober.