Tre spørgsmål til virksomhedens innovationsstrategi

Virksomhedens innovationsstrategi skal handle om fremtidens forretning, og skal signalere visioner for, hvordan den ser ud, og retning for hvordan den skabes. Den bør derfor også have afsæt i fremtiden og være drevet af muligheder og ambitioner. I de allermest ambitiøse virksomheder vil der være en tydelig kløft mellem, hvad virksomheden er i stand til at levere i dag, og hvad der kræves af den for også at være konkurrencedygtig i fremtiden. Det tvinger virksomhedens ledelse til at forholde sig strategisk til behovet for innovation og ikke mindst den fremtid, der skal innoveres til. Innovationen skal være så vigtig, at hvis det ikke lykkedes at realisere virksomhedens innovationsstrategi, så vil ledelsen stå tilbage med en virksomhed, der går en markant mindre attraktiv fremtid i møde. Alternativet er ‘business-as-usual’ og en virkelighed, hvor de innovative visioner taber til dagligdagens drift. Dette er forsøgt illustreret i figuren herunder.

Figur 1 – Fremtidens virksomheden definerer behovet for innovation

Innovationsstrateger kan med fordel stille sig selv og resten af ledelsen tre korte spørgsmål, som vil hjælpe med at definere virksomhedens innovationsstrategi. De tre spørgsmål, som du kan læse mere om herunder, vil bidrage til, at innovationen bliver mere strategisk og fremtidsorienteret.

HVAD VIL ÆNDRE SIG I FREMTIDEN?

Det første spørgsmål at stille til virksomhedens innovationsstrategi er, hvad der forventes af fremtiden. Tag gerne afsæt i relevante megatrends og modtendenser, da disse på en struktureret måde vil udfordre jeres mindset og tænkning om, hvordan verden potentielt kan udvikle sig. Det giver ikke et entydigt svar, der kan sættes to streger under, men det vil hjælpe virksomheden til at opstille mulige scenarier, som er mere eller mindre sandsynlige. Ti-års horisonter har en tendens til at være de bedste at bruge. De fleste kan huske ti år tilbage og er enige i, at verden og den kontekst, som virksomheder i dag opererer i, er væsentlig anderledes end i 2009. Derfor er det også en overkommelig opgave at overbevise mennesker om, at 2029 vil være markant anderledes end i dag. Virksomheder skal ikke bruge øvelsen til at innovere løsninger, der måske er relevante om ti år, men den giver sigte på fremtiden og en synliggørelse af, hvor vigtig en strategisk tilgang til innovation i virkeligheden er. Og det er vigtigt.

HVAD BETYDER DET FOR VIRKSOMHEDEN?

Næste spørgsmål til virksomhedens innovationsstrategi er, hvad forandringerne vil betyde for virksomheden. For år tilbage faciliterede The Innovation Board en workshop for et realkreditinstitut, som ønskede flere radikale ideer i deres innovationsportefølje. Ved at tage afsæt i relevante megatrends blev det muligt at stille grundlæggende spørgsmål om virksomhedens innovationsstrategi. Eksempelvis så man en megatrend i retning af øget individualisering og en anden i retning af større mobilitet i bosættelse og arbejdsliv. Ved også at tage modtendenserne til de to megatrends alvorligt, kunne man opstille fire scenarier. Disse er illustreret i figur 2.

Figur 2 – Scenariekryds for realkreditselskab 

De fire scenarier i figur 2 gør det muligt – på en struktureret måde – at stille grundlæggende spørgsmål til virksomhedens produkter, forretningsmodel etc. Hvem vil eksempelvis i scenariet ‘Verden som MIN arbejdsplads’ forpligte sig til en 30 års boligfinansiering? Vil man i det hele taget have lyst til at eje en bolig? Og behøver den have tre børneværelser? I scenariet ‘Familen som vores BASE’ er det derimod let at sælge en bolig og et realkreditlån. De forskellige scenarier vil byde på forskellige udfordringer og kræve forskellige retninger for virksomhedens innovationsindsats.

HVOR SKAL VIRKSOMHEDEN FORNY SIG?

Det tredje og sidste spørgsmål, der skal stilles til innovationsstrategien, er, inden for hvilke områder virksomheden skal innovere og forny sig. Tænk bredere end R&D og produktudvikling. De foregående to spørgsmål skal, ligesom i eksemplet ovenfor, gerne udfordre virksomheden til også at tænke i processer, forretningsmodeller, distributionskanaler etc. Synliggør retningen for innovation i konkrete temaer eller porteføljer for innovation, som kan samles i en overordnet og attraktiv vision for innovation. Det vil fokusere virksomhedens innovationsindsats, skabe produktiv energi, og gøre det lettere for både ledere og medarbejdere at eksekvere.

DOWNLOAD GRATIS KANVAS 

Vi har designet en gratis kanvas, virksomheder kan bruge til at designe virksomhedens innovationsstrategi på en letforståelig måde. Materialet indeholder også en 10-trins øvelse, virksomheder kan bruge til formulere og teste en innovationstrategi. Du kan få den ved at udfylde formularen nedenfor.

Links:

Så udsat er jeres virksomhed for digital disruption

Få en letforståelig innovationsstrategi på bare 2 døgn