Tre Fordele ved design sprint

  • 19 marts 2018
  • Henrik Karlsen
  • Print

Flere og flere innovationsledere har fået øjnene op for design sprint, og hvordan det kan hjælpe virksomheder til at accelerere innovationsindsatsen. Hos The Innovation Board er vi også begejstrede for metoden, der har sin oprindelse hos Google Venture, og vi oplever ofte de positive effekter, det kan have for virksomheden. Specielt i relation til at løse udfordringer, som har et stærkt kunde- og brugerfokus.

Hurtig og billig validering af ideer og forretningsmodeller

Design sprint egner sig primært til de tidlige faser af virksomhedens innovationsproces. Det er en designdrevet innovationsmetode, hvor nye ideer og forretningsmodeller hurtigt kan udvikles, testes og valideres, før virksomheden bruger penge på at føre dem ud i livet. Lær hurtigt og fejl billigt. Metoden kan bruges til design af nye produkter, services, processer og sågar strategier. Ideer, der tidligere har taget måneder – eller nogle gange år – at udvikle og validere, kan et design sprint typisk løse på mellem tre og fem dage. Det har positiv effekt på virksomhedens økonomi og ikke mindst den organisatoriske energi, som skal drive innovationsprojekterne.

Tre fordele ved design sprint

Design sprint har tre åbenlyse fordele i forhold til traditionelle metoder som eksempelvis brainstorming eller den interne idékomité:

  1. I får bragt ideerne tættere på kunderne og brugerne
  2. I tvinges til at forholde jer til forretningsmodellen
  3. I får engageret medarbejderne i virksomhedens udvikling

Den første klare fordel er, at man fra start får et klart sigte på kundernes og brugernes behov. Hvilke problemer – eller jobs-to-be-done – skal vi løse for dem, og vil det gøre livet lettere for dem? Det er essensen af, hvad et design sprint handler om, og en god proces sikrer, at vi inden for få dage får svar på, om vi lykkes med det.

En anden klar fordel er, at virksomheden tvinges til at forholde sig til forretningsmodellen. Et design sprint skal give virksomheden et hurtigt, billigt og validt svar på følgende.

  1. Har kunden eller brugeren det problem, vi tror han eller hun har?
  2. Er vores idé en god løsning på dette problem?
  3. Kan vi levere løsningen i en profitabel forretningsmodel?

Mange virksomheder stiller i dag ikke nok kritiske spørgsmål ved den eksisterende forretningsmodel. Det er en fatal fejl. At finde en profitabel forretningsmodel for en idé er en vigtig og central problemstilling og bør gå forud for overvejelser om, hvordan den kan tiltrække mange brugere og kunder. Det tager designdrevet innovation hånd om.

Den sidste og måske allervigtigste fordel ved design sprint er, at virksomheden får engageret sine medarbejdere. De udvikler i løbet af processen et stærkt ejerskab for både problemet og den idé, der skal bringe virksomheden videre. Det skyldes flere ting. Først og fremmest er processen kortvarig og fuldstændig transparent, hvilket giver en stærk og berettiget oplevelse af fair proces. Dernæst skaber det et stærkt engagement at blive involveret i noget, som har til formål at skabe en konkret og positiv forskel for både virksomheden og dens kunder og brugere.

Relevante links:

Lær designdrevet innovation i praksis

Kick-start jeres næste projekt med et faciliteret design sprint

Læs hvordan SKOV A/S bruger design sprint