forandringsledelse
Tid til ro

Rejsebureau innoverer sig til ny vækst midt i coronakrisen

Ved at re-designe kritiske dele af virksomhedens forretningsmodel har Tid til ro på rekordtid skabt en platform for ny og profitabel vækst.

"The Innovation Board gav os et nyt syn på forretningsudvikling og metoder til, hvordan vi hurtigt kan udvikle, validere og lancere relevante produkter i et marked, der lige nu ændrer sig radikalt."

John Tobiesen, Direktør, Tid til ro
  • Coronakrise
  • Venturebaseret innovationsmodel

Tid til Ro blev etableret i 2012 og har hurtigt udviklet sig til Danmarks førende rejsebureau inden for mindfulness- og yogarejser.

Udfordring

COVID-19 disruptede fra den ene dag til den anden rejsebranchen og mange virksomheder, der normalt ville kigge ind i sin højsæson, står nu tilbage med en forretningsmodel, som skal nytænkes. Det var også tilfældet for Tid til ro, som ikke længere kunne sende deres forventningsglade gæster ud i verden. Udover at skulle minimere skaderne fra den pludseligt opståede situation, så ledelsen det også som en mulighed for at skabe ny vækst.

Løsning

Ved at nå ind til kernen af virksomhedens mission, som er at hjælpe så mange mennesker som muligt med at navigere udenom stress, kunne vi starte en fokuseret idégenerering om, hvordan den opgave kunne løses på nye måder i en verden, som har gjort det i bedste fald besværligt at rejse. Det resulterede i en række ideer med Danmark som lokation. De bedste ideer blev videreudviklet til digitale prototyper, som indeholdt en række kritiske hypoteser, der hurtigt og billigt skulle testes i markedet. Hypoteserne blev testet via en presalgskampagne målrettet et repræsentativt udsnit af virksomhedens 15.000 kunder, hvor formålet var at validere, om der ville være efterspørgsel i markedet, og om det ville give mening at færdigudvikle det nye produktprogram.

Effekt

"Fra jeg deltog i et webinar hos The Innovation Board og til vi var i markedet med et nyt, succesfuldt produktprogram, gik der kun få uger", fortæller John Tobiesen, direktør i Tid til ro. "Frem for at bruge tid og penge på markedsundersøgelser og fokusgruppeinterviews kom vi hurtigt i markedet i form af hurtige, billige og kundemålrettet eksperimenter, som blandt andet bestod af en presalgskampagne. Hele programmet blev overtegnet på mindre end fire timer. Det er aldrig sket før", fortæller John Tobiesen og glæder sig over, hvor godt og hvor hurtigt virksomhedens nye innovationsmodel virker i praksis og henviser til den store og afgørende fordel, at de nu kender markedsinteressen og betalingsvilligheden for nye ideer, inden der bruges ressourcer på at færdigudvikle og lancere dem.