forandringsledelse
The Innovation Board

Styrk virksomhedens innovationskraft

Vi hjælper etablerede virksomheder med at styrke deres innovationskraft, så de kan innovere ligeså godt som startups

Etablerede virksomheder skal innovere ligeså godt som startups

Vi lever i en tid, hvor det ikke længere er de store virksomheder, der udkonkurrerer de små. Det er de hurtige og agile, som vinder over de langsomme, og det stiller store krav til etablerede virksomheders innovationskraft.

Vi hjælper med at designe og implementere de strukturer, processer, kompetencer og mindsets, der skal til for at skabe en mere innovativ adfærd i virksomheden.

Ring mig gerne op

Kom helt tæt på brugerne med designtænkning

Mange innovationsprojekter starter det forkerte sted. Nemlig med afsæt i de eksisterende produkter, services og forretningsmodeller. Vi foreslår, at virksomheder i stedet tages afsæt i den konkrete opgave - også kaldet job-to-be-done - deres produkt eller service løser hos kunderne. Med designtænkning kommer I godt fra start og med afsæt kundernes og brugernes reelle behov.

Læs mere

Kom hurtigt fra start med LEAN startup

Med LEAN startup kommer I hurtig på markedet med jeres ideer. Gennem hurtig lancering af økonomisk overkommelige MVP'er (forkortelse for minimal viable products) får I direkte adgang til kunder og brugere. Det giver jer en uvurderlig læring om, hvordan jeres produkter bruges, og hvordan I løbende kan udvikle dem til nye vækstområder.

Læs mere

Fasthold innovationskraften med agil adfærd

Agil adfærd handler om meget mere end blot at implementere en agil udviklingsproces. Det handler i ligeså høj grad om at sikre, at teams arbejder godt sammen på tværs af organisationen, at ressourcerne til innovation allokeres på en agil måde, og at beslutninger træffes tæt på virksomhedens kunder og brugere. 

Læs mere

Giv virksomhedens innovationskraft et løft på bare 12 måneder

Vores Innovation Excellence Program er et fleksibelt og omkostningseffektivt forbedringsprogram, som hjælper jer med at forbedre virksomhedens innovationskraft. Programmet tilpasses virksomhedens konkrete behov og budget, og giver jer adgang til innovationskurser, netværksseminarer og erfarne konsulenter, som hjælper jer med at gennemføre de fire trin, der vil bringe virksomheden et niveau op rent innovationsmæssigt.

Læs mere

Er du interreseret i at høre mere?