Sådan vælger I den rigtige innovationsmodel

 • 11 september 2018
 • Henrik Karlsen
 • Print

Gennem de sidste 12 år har The Innovation Board været involveret i knapt 700 initiativer, som alle har handlet om at styrke virksomheders return-on-innovation. De fleste i samarbejde med private virksomheder, men også en del i den offentlige sektor. Vi har gennem årene lært, at der er ni forskellige tilgange – eller innovationsmodeller – som virksomheder kan tage i brug med henblik på at eksekvere en innovationsstrategi. Denne artikel hjælper dig til finde den bedst innovationsmodel for jeres virksomhed.

Lederskab betyder mere end innovationsmodel

Det vigtigste vi har lært er, at lederskabet bag virksomhedens innovationsstrategi betyder mere end valg af den eller de innovationsmodeller, som skal eksekvere den. Virksomhedens ledelse skal sikre sig, at innovation er et højprioriteret område, som både har et strategisk og forretningskritisk fokus. Innovationen skal være så vigtig for virksomheden og dens ledelse, at hvis det ikke lykkes at indfri de ambitioner, der ligger bag innovationsstrategien, så vil virksomhedens fremtid se markant mindre attraktiv ud end ellers. Har innovationen ikke denne prioritering, vil de ledelsesmæssige såvel som de økonomiske ressourcer blive tilført projekter og initiativer, som har en mere driftsmæssig karakter og et mere kortsigtet fokus.

De tre vigtige spørgsmål der former innovationsstrategien

En innovationsstrategi handler om at skabe fremtidens forretning. Ikke på én gang, men via mange små skridt. Tre simple spørgsmål kan hjælpe virksomheden med at indhegne retningen for virksomhedens innovationsstrategi. De er følgende.

  1. Hvad har allerede ændret sig, og hvad vil ændre sig i fremtiden?
  2. Hvad vil det betyde for vores virksomhed?
  3. På hvilke områder skal vi tænke nyt?

Fremtidens forretning, og dermed også besvarelsen af de tre spørgsmål ovenfor, bør handle om mere end virksomhedens produkter. Tænk hele værdikæden igennem. Start eventuelt med at bearbejde globale megatrends og modtendenser og arbejd jer indad derfra. Øvelsen vil påvirke alt fra virksomhedens forretningsmodeller og produkter til måden, hvorpå de rigtige talenter rekrutteres og fastholdes.

De ni innovationsmodeller

De ni forskellige innovationsmodeller, som kan bruges til at eksekvere virksomhedens innovationsstrategi, er kort beskrevet nedenfor.

 1. Investeringer i startups. Typisk i form af investeringer i eksterne opstartsvirksomheder, som gør tingene på en ny og innovativ måde. Formålet er at generere ny vækst som samtidig understøtter virksomhedens strategiske mål. Modellen fungerer som udgangspunkt på samme måde som venture-investeringer.
 1. Emerging business. Emerging business er typisk sandkasse-miljøer, hvor nye ideer og forretningsmodeller kan udvikle sig til de vokser til et niveau, hvor de kan integreres i den eksisterende og modne forretning eller måske stå på helt egne ben som en selvstændig forretning.
 1. Centre of Excellence. Et centre of excellence er en formel organisatorisk enhed, som har ansvaret for at øge virksomhedens modenhed i at arbejde strategisk, systematisk og kontinuerligt med innovation. Innovation skal gøres til en kernekompetence, der er fuldt forankret i virksomhedens kultur og mindset.
 1. Ekstern inkubator. En ekstern inkubator er en hyppig brugt innovationsmodel, som har til formål at støtte, udvikle, evaluere eksterne startups, som inviteres ind i virksomheden i en begrænset periode. Et vigtig prioritet er også at få hentet ny læring ind i virksomheden udefra.
 1. Intern inkubator. En intern inkubator er et internt innovationsprogram, som frigør tid for virksomhedens innovative intraprenører, så de kan udvikle, teste og skalere nye ideer og forretningsmuligheder uden hensynstagen til virksomhedens eksisterende processer og strukturer.
 1. Innovationsambassadører. Fungerer som et tværgående ambassadørkorps, hvor alle har en fælles interesse og begejstring for innovation, og som mødes med mellemrum for at dele erfaringer og ideer til, hvordan rammerne for innovation i virksomheden kan forbedres.
 1. Innovation hackathons. En innovation hackathon er en åbent innovationsmodel, hvor eksterne eksperter og bidragsydere inviteres ind i virksomheden for at løse nogle af dens udfordringer på nye og innovative måder.
 1. Design sprint. Et design sprint er typisk et tre til fem dages innovationsforløb, som har til formål at give nye og innovative svar på et forretningskritisk spørgsmål. Under forløbet udvikler, tester og validerer man prototyper på konkrete kunder og brugere.
 1. Innovationsworkshop. En innovationworkshop er typisk en enkelt eller to-dages samling, hvor medarbejdere inviteres til at bidrage med ideer til nye produkter og services eller nye måder at gøre tingene på.

Virksomheder vil nødvendigvis ikke kun bringe én af de beskrevne innovationsmodeller i spil for at eksekvere deres innovationsstrategi, men vil ofte spille på flere strenge. 

Guide til valg af innovationsmodel

Hver af af de ni innovationsmodeller beskrevet ovenfor har alle deres styrker og svagheder. Nogle kræver en meget strategisk og systematisk tilgang til innovation, mens andre kan bringes i spil i virksomheden på ad hoc basis. Nogle har et internt afsæt, mens andre er mere afhængige af eksterne kompetencer og ideer. Alle ni innovationsmodeller kan let matches til virksomhedens overordnede strategiske mål for innovation. Hvis du ønsker at downloade vores gratis guide til valg af innovationsmodel, så klik blot på linket til højre.

Relevante links:

Gratis formiddagsmøder i Vejle og København – Sådan vælger I den rigtige innovationsstrategi