Sådan designer I et stærkt økosystem for innovation

Et økosystem for innovation handler om mere end traditionel R&D og virksomhedens innovationsproces. Det tager hånd om alle de forbundne elementer, der er afgørende for, at virksomhedens innovationskraft kan aktiveres. I ordet økosystem ligger der endvidere, at innovationskraften er vedvarende, og at det er bæredygtigt. Det vil konkret sige, at virksomheden kontinuerligt er i stand til at tjene penge på at udvikle produkter og services, som markedet vil betale for. At designe et stærkt økosystem for innovation er ikke et quick fix. Det er dog umagen værd, da innovationen i højere grad integreres virksomhedens DNA. Virksomheder med et stærkt økosystem for innovation kan også forvente en højere return-on-innovation sammenlignet med de virksomheder, som primært ser innovation som et R&D-anliggende. Virksomheden har ti elementer, som systematisk skal analyseres og bearbejdes i bestræbelserne på at designe et stærkt økosystem for innovation. Disse er beskrevet herunder.

Få ledelseskraften mobiliseret

Op til 60% af sandsynligheden for, om virksomheden lykkedes med at gennemføre de forandringer, der skal til for at designe et stærkt økosystem for innovation, kan henføres til ledelseskraften. Topledelsen skal derfor om bord. Sommetider fødes ideen i virksomhedens topledelse, og andre gange er det mere vanskeligt - og tager lang tid - at få ledelsen overbevist om et helt økosystem for innovation. Det er optimalt, hvis alle er ombord fra start, men realiteten er ofte en anden. Bring i det tilfælde viden, cases, eksperter og erfaringer udefra i spil, som kan bruges til at bearbejde topledelsen.

Få innovationsstrategien på plads

Ledelseskraften skal i første omgang bruges til at formulere virksomhedens innovationsstrategi, hvis den ikke allerede eksisterer. Det er vigtigt, da virksomheden ellers risikerer at innovere uden retning. Sker det, vil ledelseskraften hurtigt forsvinde igen. Innovationsstrategien skal derfor have afsæt i de forretningsmæssige visioner og strategier. Sørg også for, at den har fokus rettet mod fremtiden.

Få kortlagt virksomhedens innovationsportefølje

Et af de vigtigste argumenter overhovedet for at designe et stærkt økosystem for innovation er at sikre, at virksomheden kontinuerligt er i stand til at tjene penge på at udvikle produkter og services, som markedet vil betale for. Det kræver en stærk og balanceret innovationsportefølje. Tjek balancen ved at kategorisere ideerne og projekterne efter, hvad der eksempelvis er eksisterende, hvad der er nyt for virksomheden, og hvad der er nyt for verden. Kombinér det med, hvor i faserne, ideerne og projekterne befinder sig. Er de på idéstadiet, i testfasen eller i gang med at skalere? Øvelsen giver værdifuld viden, hvor de eventuelle huller i innovationsporteføljen er og dermed også, hvor virksomheden har behov for at lægge sit innovationsfokus.

Beslut jer for virksomhedens innovationsmodel

Reelt vil der sjældent være tale om kun én innovationsmodel. Det er også en dynamisk proces. Start med den, der giver bedst mening lige nu. Byg på derfra i takt med, at virksomheden gør fremskridt og høster erfaringer. Med innovationsmodel tænkes der eksempelvis på acceleratormodellen, som mange virksomheden eksperimenterer med lige nu. Det kan også være innovationskonkurrencer, som flere har haft held med. Der er meget at vælge imellem, og alle har deres styrker og svagheder. Innovationsmodellen skal naturligvis matche ambitionerne i virksomhedens innovationsstrategi og tage højde for eventuelle huller i innovationsporteføljen.

Design governance model for innovation

Der findes en lang række generiske governance modeller, som virksomheden kan bruge. Erfaringen er dog, at det bedste resultat opnås, hvis man tilpasser det virksomhedens specifikke behov. Det er vigtigt, at modellen tydeliggør, hvordan virksomheden driver innovationsprojekterne fremad og ikke mindst, hvordan investeringer allokeres. Sørg for, at den er så transparent som muligt, da det giver medarbejderne en oplevelse af, at være en vigtig del af økosystemet.

Skab alliancer på tværs af organisationen

Et stærkt økosystem for innovation engagerer hele virksomheden, og det er derfor vitalt, at der skabes alliancer på tværs. Virksomhedens økonomifunktion spiller eksempelvis en vigtig rolle i relation til at sikre, at de bedste ideer opnår finansiering på de rigtige tidspunker, og HR spiller en rolle i at tiltrække og fastholde innovative talenter. Få kortlagt de vigtigste interessenter, arbejd med dem, og hold dem engageret i innovationsarbejdet.

Vælg relevante værktøjer og platforme

For at optimere værdien af de gode ideer og reducere omkostningerne af de dårlige, skal de rigtige værktøjer og platforme være til rådighed i virksomheden. Disse skal matche ambitionerne i innovationsstrategien og faserne i jeres governance model. En business model canvas er eksempelvis et værktøj, mange implementerer lige nu i takt med, at megen innovation udfordrer eksisterende forretningsmodeller. Idea management software platforme stilles også i stigende grad til rådighed for virksomhedens innovatører, da det giver mulighed for at engagere hele virksomheden i innovationsarbejdet.

Styrk innovationskompetencerne

At arbejde systematisk og professionelt med innovation kræver, at virksomheden løbende investerer i at udvikle medarbejdernes innovative kompetencer. Specielt hos de nøglemedarbejdere, der skal drive og facilitere innovationsarbejdet. Erfaringer viser, at mange undervurderer behovet. Men innovation drives af mennesker og jo bedre de er klædt på, jo bedre resultater skaber de.

Design de rigtige KPI'er

KPI'er for innovation er vigtige. Hvis de er sammensat rigtigt, vil de give virksomheden uvurderlig læring om, hvordan økosystemet for innovation kan styrkes. Vær derfor ikke udelukkende fokuseret på økonomiske kriterier. Implementer også strategiske og kulturelle KPI'er, ligesom det også er vigtigt at være opmærksom på, hvordan processer og metoder fungerer. Pas også på ikke kun at have KPI'er, der fortiden som sigte. Fokusér også på nutiden og fremtiden. De rigtige KPI'er bidrager til, at innovationen holdes på sporet.

Frem relationerne blandt økosystemets medlemmer

Som allerede nævnt skabes innovation af mennesker - og bedst, hvis de ikke kun mødes i homogene grupper. Frem diversiteten og relationerne på tværs af økosystemet gennem de aktiviteter og events, der giver mening for virksomheden. Åben gerne, hvis det ikke allerede er gjort, op for omverden. Det giver en god "forstyrrelse" og mulighed for at tiltrække viden, ideer og talenter, der kan være med til at styrke virksomhedens innovationskraft.

Alle ti elementer beskrevet ovenfor er vitale, når virksomhedens økosystem for innovation skal designes. Kompleksiteten i dem vil variere fra virksomhed til virksomhed. Virksomhedens topledelse spiller en afgørende rolle for, hvor stærkt og hvor vedvarende økosystemet bliver. Derfor er det vigtigt, at innovationsstrategien matcher - og måske ligefrem udfordrer - de forretningsmæssige visioner og strategier.