Sådan bliver innovation en strategisk prioritet

Mange innovationsledere oplever, at det er vanskeligt at engagere forretningen i virksomhedens innovationsdagsorden. Det har negative konsekvenser for innovationsindsatsen, der risikerer en tilværelse i skyggen af de forretningsmæssige prioriteter. Innovationskraften vil gradvis forsvinde, og de kreative medarbejdere vil flytte andre steder hen. De forretningsmæssige konsekvenser bliver på sigt, at virksomhedens konkurrenceevne kommer under pres.

Udbytte

På dette seminar vil du komme tæt på en innovationsleder, som på dygtig vis har formået at engagere direktionen i innovationsarbejdet. Du vil opdage, at det ikke bare skyldes held og tilfældigheder, men at det derimod er resultatet af en professionel indsats, der har haft afsæt i kendte og simple best practices. Du vil også blive introduceret til The Innovation Boards ‘innovation value prompter’, som vi bruger til at engagere forretningen, når det gælder innovation.

På dette seminar vil du blive klogere på:

  1. Hvad de typiske årsager er, når forretningen nedprioriterer innovation
  2. Hvordan innovationsledere bedre kan opnå ‘buy-in’, når innovation skal sælges til forretningen
  3. Hvordan en konkret innovationsleder har brugt kendte og simple best practices til at gøre innovation til en prioritet for hele virksomhedens topledelse
  4. Hvordan du bruge The Innovation Boards ‘ innovation value prompter’ til at sælge budskabet til virksomhedens topledelse
  5. Hvordan man fastholder ledelsens engagement i innovation

Tidspunkt

Seminaret den 11. januar starter kl. 10.00 og slutter ca. kl. 15.30. Fra kl. 9.30 serveres der lidt let morgenmad af hensyn til de deltagere, som kommer langvejs fra. Du kan tilmelde dig seminar ved at trykke på “Tilmelding” herunder.