Innovationschef hos SE: Det er blevet lettere at få penge til innovation

  • 24 januar 2019
  • Henrik Karlsen
  • Print

SE er en kundeejet energi- og telekoncern og et moderne andelsselskab med mere ca. 324.000 andelshavere. Kerneforretningen knytter sig til handel og distribution på energiområdet samt højhastigheds-internet og tv på det digitale område. Virksomheden har i dag tre kommercielle brands, som er SE Energi & Klima, Stofa og Boxer TV. SE har stort fokus på innovation, og kæmper hver dag for mere bæredygtig energi og bedre digital kommunikation.

At udfordre vanetænkning og sætte nye standarder stiller store krav til SE’s evne til at bringe nye og innovative ideer til markedet. Man har derfor organiseret virksomhedens innovationsarbejde i Indsigt & Innovation, som ledes af Kristian Livijn. Det har givet et naturligt hjem for de ideer og innovationsprojekterne, som tidligere har skulle forsøge at overleve i en driftsstruktur, hvilket ikke altid er let.

– At arbejde med innovation er markant anderledes end at drive den eksisterende forretning. Grundlæggende kan man sige, at hvor den daglige drift handler om at eksekvere den nuværende forretning, så handler innovation om at skabe den fremtidige, siger Kristian Livijn.

At værdisætte innovationsprojekter

En af de udfordringer rigtig mange innovationsafdelinger møder er arbejdet med at sandsynliggøre den økonomiske værdi, investeringer i innovation tilfører virksomheden. Traditionelle business case modeller løser ikke opgaven, da de er designet til at tilgodese investeringer med høj forudsigelighed, og hvor de fleste forudsætninger er mere eller mindre kendte. I SE’s innovationsafdeling arbejder man under andre præmisser, fortæller Kristian Livijn.

– I Indsigt & Innovation arbejder vi typisk med projekter, hvor vi i starten har meget lidt konkret viden om de forskellige value drivers. Vi har derfor brug for en dynamisk værdisætningsmodel, som er tilpasset vores innovationsproces og de læringsloop, vi løbende gennemfører. I takt med at antagelser og hypoteser konverteres til viden, kan vi så opskrive eller nedskrive værdien af vores business cases og beslutte, hvorvidt det giver mening at investere i næste fase af projektet.

SE har i samarbejde med The Innovation Board designet en ny business case model, som er både dynamisk og transparent. Modellen er baseret på @Risk software fra Palisade, og er designet til at håndtere projekter med store tekniske og kommercielle usikkerheder. Henrik Karlsen fra The Innovation Board, som har samarbejdet med SE om designet af den nye business case model, forklarer.

– Traditionelle business case modeller gør ikke særlig meget godt for at frigøre penge til innovation, da de kun i ringe grad tager højde for usikkerhederne i de forudsætninger, der danner beslutningsgrundlaget for en business case. En business case der eksempelvis vurderes at bidrage med 1 mio. kr. til omsætningen, og som vurderes at have 70% sandsynlighed for at kunne realiseres, værdisættes typisk til 700.000 kr. Sandheden er dog, at casen aldrig vil kunne bidrage med det beløb. Det vil med 30% sandsynlighed være 0 kr. og med 70% sandsynlighed 1 mio. kr. En værdisætning på 700.000 kr. vil altså i 100% af alle tænkelige scenarier være forkert.

Værdien af innovationsprojekter udvikler sig løbende

Værdien af et innovationsprojekt er ikke statisk men derimod dynamisk, hvilket afspejles i SE’s nye måde at værdisætte sine projekter på. Hvor et innovationprojekt i starten sandsynligvis har store tekniske og kommercielle usikkerheder, så reduceres og indsnævres disse løbende i takt med der gennemføres relevante læringsloops, der kan validere diverse hypoteser og antagelser. Modellen er endvidere designet således, at SE hele tiden har et overblik over de mest kritiske usikkerheder samt hvor meget de hver især vægter for den samlede case. På den måde bruges modellen også til at planlægge kommende læringsloops og til at allokere penge til innovation, fortæller Kristian Livijn.

– Vores nye business case model genererer tornadodiagrammer, som fortæller os præcist, hvilke usikkerheder der er de væsentligste og ikke mindst, hvor stor økonomisk betydning de har for et innovationsprojekt. Ved systematisk at bearbejde disse usikkerheder holder vi hele tiden øjnene på bolden og fokuserer på de indsatser, der øger projekternes værdi. Efter hvert afsluttet læringsloop justerer vi forudsætningerne i business casen, hvorefter værdien op- eller nedskrives. På den måde bliver værktøjet mere dynamisk, transparent og troværdigt.

SE’s nye business case model er tilpasset virksomhedens innovationsproces, så de supplerer hinanden frem for at modarbejde hinanden. Dette er ifølge Henrik Karlsen fra The Innovation Board en væsentlig forudsætning for at kunne arbejde systematisk med business case simulationer.

– SE har arbejdet dygtigt med at implementere en innovationsproces, som gør dem i stand til at håndtere og bearbejde usikkerheder systematisk og effektivt. Det er vigtigt i relation til i det hele taget at kunne kommunikere troværdigt vedrørende sandsynlige økonomiske effekter af innovationsarbejdet.

Det er blevet lettere at få penge til innovation

Den nye business case model har betydet, at det hos Indsigt & Innovation i SE er blevet lettere at få penge til innovation. Samme tendens ses i de fleste andre virksomheder, som The Innovation Board har hjulpet med at designe nye og mere moderne business case modeller. Kristian Livijn og hans team giver det en simpel forklaring.

– Med den nye værdisætningsmodel laver vi bedre business cases, som er mere troværdige og transparente. Usikkerheden forbundet med business casen rapporteres tydeligt til vores stakeholders gennem udfaldsrum. Det har gjort de forskellige stakeholders, som er involveret i vores innovationsprojekter, mere trygge.

Relevante links:

Lær at udarbejde valide business cases for innovation