Innovation Boot Camp

På bare to dage hjælper vi jer med at skabe et fælles sprog for innovation i virksomheden og få sat retning og mål for virksomhedens fremtidige innovationsindsats. Jeres virksomhed ender med en konkret plan for, hvordan innovation vil hjælpe virksomheden til en stærkere konkurrenceevne og bedre indtjening.

Forløbet designes i samarbejde med jer, men indeholder typisk følgende punkter.

Fra forretningsstrategi til innovationsstrategi

Vi begynder med forretningen og de visioner, mål og strategier, der ligger her. Sammen oversætter vi forretningsstrategien til en konkret innovationsstrategi. De to elementer skal spille tæt sammen. Ofte er de afkoblet fra hinanden, så vi starter med at få dem koblet sammen.

Fra innovationsprojekter til innovationstemaer

Med en klar innovationsstrategi i hånden definerer vi de innovationsporteføljer eller temaer, der skal til for se, hvordan virksomheden eksekverer på sin plan. Vi kalder det helt bevidst temaer og porteføljer i stedet for projekter, da det giver bedre muligheder for at arbejde i den rigtige retning. Man skal aldrig forelske sig i konkrete innovationsprojekter, men gerne i problemet. Det giver denne øvelse mulighed for.

Fra innovationsproces til økosystem

En god innovationsproces er vigtig, men det er ikke nok til at sikre virksomheden en stærk innovationskraft. Vi bliver nødt til at tænke bredere og mere ambitiøst. Ved at tænke i økosystemer for innovation, tager vi højde for alle de faktorer omkring selve innovationsprocessen, som skal fungere for at kunne eksekvere virksomhedens innovationsstrategi. Det kan eksempelvis være spørgsmålet om roller og ansvarsfordelinger, hvordan der sikres stabil og kontinuerlig finansiering til innovationstemaerne etc.

Fra forhåbninger til forandringer

Mange virksomheder undervurderer forandringsudfordringen, når det gælder innovation. Vi sætter derfor god tid af til at designe den forandringsstrategi, der skal til for at kunne føre planen ud i livet – og vi identificerer de ledere og medarbejdere, som skal gøre det.

Fra tro til dokumentation

Alt for mange virksomheder har i dag ingen brugbare lærings- og handlingsorienterede KPI’er for innovation, og alt for meget er derfor overladt til folks tro og mavefornemmelser. Sammen designer vi et overskueligt KPI system for virksomhedens innovationsindsats således, at I udvikler en mere læringsorienteret og værdiskabende tilgang til innovation.

Kontakt os for en uforpligtende snak

Du er meget velkommen til at kontakte Henrik Karlsen for en uforpligtende snak. Henrik kan træffes på telefonnummer 2461 6480 eller via hk@theinnovationboard.com.

Relevante links:

Tre vigtige spørgsmål til virksomhedens innovationsstrategi