Faciliteret design sprint

Vores design sprint er et komprimeret og designdrevet innovationsforløb, som har sin oprindelse hos Google Ventures. Typisk kører forløbet over fem sammenhængende dage. Mandag stilles deltagerne, som er bredt sammensat af medarbejdere på tværs af virksomheden, en konkret udfordring. Fredag præsenterer de for ledelsen en konkret prototype, som kan løse problemet på en ny og innovativ måde, og som oven i købet er testet på kunder og brugere.

Forløbet, som er skitseret ovenfor, faciliteres af The Innovation Board, som sørger for, at I når i mål med et godt resultat.

Hvad er fordelene ved design sprint?

Design sprint er en hurtig og effektiv måde, hvorpå virksomheder kan løse komplicerede problemer på en ny og innovativ måde. Metoden er i sig selv energiskabende og kulturfremmende, da den gør innovation konkret og sjovt at arbejde med. Samtidig er metoden relationsskabende på tværs af virksomheden, ligesom den garanterer, at der holdes fokus på kundernes og brugernes behov.

Hvilken slags udfordringer egner design sprint sig til?

Vores erfaring er, at metoden egner sig godt til mange forskellige typer af udfordringer. Konkret har vi sammen med vores kunder gennemført forløb, hvor der med succes er blevet innoveret på processer, services og produkter, og vi oplever, at metoden hver gang har været en gevinst.

Hvor lang tid anbefales der til forløbet?

Vi anbefaler, at man bruger fem hele dage på processen og allerhelst med start mandag. Specielt hvis der i virksomheden ikke er stor erfaring med at gennemføre denne slags forløb. Læringskurven er til gengæld stejl, hvorefter man gradvist vil kunne gøre det hurtigere.

Hvor mange deltagere kræver et forløb?

Der er som sådan ikke krav til et bestemt antal deltagere, men det er optimalt, hvis der er mellem fem og syv deltagere, som er sammensat på tværs af organisationen. Deres kompetencer skal naturligvis afspejle kompetencekravene i det innovationsspørgsmål, som der prototypes på. I visse tilfælde kan det også give god mening at invitere folk udefra med.

Interesseret i at høre mere?

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vores faciliterede design sprint kan hjælpe til at accelerere jeres innovations- og udviklingsindsats, så udfylde blot formularen nedenfor.