forandringsledelse
Idéklinikken dokumenterer sin return-on-innovation

Aalborg Universitetshospital

Idéklinikken på Aalborg Universitetshospital sætter nye standarder i hospitalssektoren, når det kommer til at værdisætte effekterne af innovationsindsatsen.

Ide klinikken har benyttet sig af The Innovation Boards ydelser

"I mange organisationer ses innovation og udvikling som en omkostning, men vi kan i dag dokumentere, at vi både skaber en økonomisk gevinst samtidig med, at patienternes livskvalitet og medarbejdernes trivsel øges"

Kjeld Lisby, Innovationsdirektør, Aalborg Universitetshospital
  • Innovationsregnskab

Idéklinikken på Aalborg Universitetshospital tiltrækker sig international opmærksom for deres evne til at omsætte medarbejdernes gode ideer til værdi for hospitalet, patienterne og medarbejderne

Udfordring

Idéklinikken på Aalborg Universitetshospital ligger helt i front, når det kommer til at omsætte medarbejdernes ideer til konkrete produkter og services, som skaber værdi for patienterne, medarbejderne og hospitalet. Men der var én udfordring, og det var mangel på troværdige metoder der kunne dokumentere effekterne af organisationens innovationskraft. Det var ikke bare vigtigt i relation til at tilfredsstille hospitalets mange interessenter, men i høj grad også med henblik på at transformere Idéklinikken fra en servicefunktion til et profitcenter. 

Løsning

The Innovation Board designede en simulationsmodel, som Idéklinikken bruger til at synliggøre hvilke ideer, der vil give de største effekter i forhold til de usikkerheder, der følger med enhver innovationsmulighed. Modellen, som er baseret på state-of-the-art beslutningsværktøjet @Risk fra Palisade, har givet Idéklinikken et værktøj, hvor innovationseffekterne bliver visualiseret gennem profiler. Disse profiler sætter præcise sandsynligheder for, at et givent scenarie realiseres og viser samtidig, hvad selv små udsving i forudsætningerne vil betyde for business casen. Alle business cases konsolideres på porteføljeniveau, så den samlede værdi og risiko synliggøres og styres. Det samme gør trenden i værdi og risiko i takt med, at kritiske usikkerheder i forudsætninger konverteres til viden. 

Effekt

Samarbejdet med The Innovation Board har haft flere positive effekter, fortæller Kjeld Lisby, som er Innovationsdirektør på Aalborg Universitetshospital. "Først og fremmest har det givet os en troværdig måde at sandsynliggøre værdien af organisationens innovationskraft. Dernæst har samarbejdet med The Innovation Board gjort os endnu mere bevidste om, hvordan vi optimerer udnyttelsen af de innovationsressourcer, som i enhver organisation er en knapfaktor". Han forklarer, at man i dag nu kan dokumentere positive gevinster på alle tre bundlinjer: "I mange organisationer ses innovation og udvikling som en omkostning, men vi kan se, at vi både skaber en økonomisk gevinst samtidig med, at patienternes livskvalitet og medarbejdernes trivsel øges". Han nævner, at de resultater der i samarbejde med The Innovation Board er skabt, følges med stor interesse af flere internationale innovation clusters inden for healthcare.